Nett og nettleie

 

 

Døgnet rundt ivaretar Troms Kraft nærmere 10.000 kilometer strømlinjer. Linjer som trenger vedlikehold og som må fornyes om vi skal være i stand til å levere stabil og sikker strøm til deg. I mange år har du som innbygger i vårt konsesjonsområde betalt en lavere nettleie enn mange andre i landet. Det skal du fortsatt også gjøre for 2020. 


Nettleiepriser for husholdningskunder se her »

Nettleiepriser for næring og husholdning med forbruk større enn 100.000 kWh

 

 

I Norge betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det i underkant av 120 nettselskap, med monopol på hver sine geografiske områder. Du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap man vil tilhøre da dette bestemmes ut fra din adresse.

 

Nettleien utgjør cirka 1/3 av strømutgiftene dine, og den består av en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

 

Nettleie- og tilknytningsvilkår

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtaler av 16.desember 2020 erstatter tilsvarende avtale av 2007. Avtalen er blitt til gjennom forhandlinger mellom Energi Norge, Forbrukertilsynet og representanter fra Elklagenemnda. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere (husholdning/hytter). Avtaledokumentet er todelt:

  • Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunde og nettselskapet
  • Tilknytningsavtalen som regulerer forholdet mellom eieren av den elektriske installasjonen som skal eller er knyttet til nettet og nettselskapet

 

 

HVa er nettleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme til hvert enkelt nettselskap. Rammen skal over tid dekke kostnadene ved vedlikehold, drift og avskrivning av nettet. Og nettleien avhenger av hvor mye dette koster.  

 

Det er ingen sammenheng mellom nettleie og kraftpris. Nettleien du betaler fastsettes ved inngangen av et nytt år, og forblir fast gjennom hele året. Kraftprisen er en omsettelig vare som kjøpes og selges på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

For mer informasjon, se www.nve.no