Nett og nettleie

  

Ny modell for nettleie fra 1.1.2022 

 

Stortinget har bestemt at alle strømkunder i Norge får en ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Formålet med ny nettleie er å få oss alle til å bruke strøm smartere. Elektrifiseringen av samfunnet vil koste, og ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre - før vi bygger nye linjer - kan vi holde nettleien lavest mulig for oss alle.

 

Den nye nettleiemodellen gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler. Det skal lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen. I tillegg innføres lavere pris på natt slik at du trygt kan lade elbilen over natten samtidig som du sparer på strømutgiftene. 

 

Dette er en foreløpig introduksjon. Mer om priser og alle nettariffer vil komme senere.  

 

Nettleien kan bli billigere - om du gjør endringer

 

Nettleien består i dag av et fast månedsbeløp (fastledd) og et variabelt energiledd hvor samlet pris bestemmes av forbruket ditt. 

 

Med den ny modellen innfører vi et nytt begrep; kapasitetstrinn. Dette erstatter dagens fastledd. Men kapasitetstrinnet vil ikke være fast. Hvor mye strøm du bruker samtidig vil avgjøre effektbruken din, og den timen i måneden du bruker mest effekt, bestemmer fastleddet på fakturaen.

 

0-2 kW  2-5 kW 5-10 kW  10-15 kW  15-20 kW   20-25 kW 
Kapasitetstrinn er trinn i en kapasitetstrapp delt opp i kW (kilowatt). Kilowatt er en måleenhet for effekt. 

 

Hensikten bak endringen er å få deg til å tenke på hvordan du kan unngå toppene - og gjøre nødvendige endringer.

 

Fra 1.1.2022 vil vi også skille på natt og dag. Det vil bli billigere å bruke strøm om natta. Og har du elbil og en godkjent elbil-lader kan du styre lading til natta og slik spare på strømutgiftene. 

 

Det er egentlig så enkelt som at du ikke setter på eller bruker av alt samtidig. Vil du unngå å gå opp trinn i kapasitetstrappa må du fordele strømforbruket ditt utover døgnet. Men; vi ønsker ikke at du setter over verken oppvask eller klesvask over natten. 

 

For mer informasjon om ny nettleiemodell anbefaler vi også Energi Norges nettside 

 

Om nettleie

 

 

Arva eier, drifter og bygger kraftnettet i et gitt konsesjonsområdet. I Norge er det mer enn hundre netteiere som oss. Vi er en del av et naturlig monopol av en samfunnskritisk vare, levering av strøm. Døgnet rundt ivaretar Arva nærmere 12.000 kilometer strømlinjer. Linjer som trenger vedlikehold og tilsyn slik at vi skal være i stand til å levere stabil og sikker strøm til deg - døgnet rundt uansett vær. 


I Norge betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det i overkant av 100 nettselskap, med monopol på hver sine geografiske områder. Du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap man vil tilhøre da dette bestemmes ut fra din adresse.

 

Nettleien utgjør cirka 1/3 av strømutgiftene dine, og den består av en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

  

HVa er nettleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme til hvert enkelt nettselskap. Rammen skal over tid dekke kostnadene ved vedlikehold, drift og avskrivning av nettet. Og nettleien avhenger av hvor mye dette koster.  

 

For mer informasjon, se www.nve.no