Nett og nettleie

Nettleien 2022

 

Kjære kunde

Stortinget vedtok i juni 2021 en ny nettleieforskrift som ville gi at alle strømkunder i Norge en ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. 

 

17. desember 2021 er det stortingsflertall for å utsette ny nettleieforskrift. Vi må derfor se på nettleien for 2022 på nytt, og vurdere både hva som vil være best for våre kunder og hva som er mulig å få til.

 

Formålet med Stortingets vedtak var å lage en nettleie som kunne motivere oss strømforbrukere til å bruke strøm smartere. Elektrifiseringen av samfunnet vil koste, og ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre - før vi bygger nye linjer - kan vi holde nettleien lavest mulig for oss alle.


For temaside om ny nettleiemodell anbefaler vi nynettleie.no.

Les gjerne også Kundene taper på utsettelse av ny nettleie (pressemelding fra Energi Norge 17/12-21)  

 

Prisinformasjon nettleie ->  

 

Om nettleie

 

 

Arva eier, drifter og bygger kraftnettet i et gitt konsesjonsområdet. I Norge er det mer enn hundre netteiere som oss. Vi er en del av et naturlig monopol av en samfunnskritisk vare, levering av strøm. Døgnet rundt ivaretar Arva nærmere 12.000 kilometer strømlinjer. Linjer som trenger vedlikehold og tilsyn slik at vi skal være i stand til å levere stabil og sikker strøm til deg - døgnet rundt uansett vær. 


I Norge betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det i overkant av 100 nettselskap, med monopol på hver sine geografiske områder. Du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap man vil tilhøre da dette bestemmes ut fra din adresse.

 

Nettleien utgjør cirka 1/3 av strømutgiftene dine, og den består av en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

  

HVa er nettleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme til hvert enkelt nettselskap. Rammen skal over tid dekke kostnadene ved vedlikehold, drift og avskrivning av nettet. Og nettleien avhenger av hvor mye dette koster.  

 

For mer informasjon, se www.nve.no