Forbruksavgift på elektrisk kraft

Arva AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Som hovedregel skal alle forbrukskunder betale full avgift. Dokumentasjonsplikten for eventuelt avgiftsfritak eller redusert avgift påhviler den som ønsker avgiftsfritak. Dersom det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon fra kundens side, skal nettselskapet alltid kreve inn forbruksavgift.

 

Skjema: Egenærklæring om rett til redusert forbruksavgift (skrives ut)

 

Regler for forbruksavgift:
 • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgiftssats
 • 1.januar - 31.mars 2022: 8,91 øre per kWh
 • 1.april - 31.desember 2022: 15,41 øre per kWh
 • Husholdning og offentlig forvaltning i disse kommunene i Nord-Troms er fritatt for forbruksavgift 
 • Næringskunder i Nord-Troms betaler redusert avgiftssats på 0,546 øre/kWh eks. mva (2022)
 • Bedrifter innenfor næringskode 5 – 33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats på 0,546 øre/kWh eks. mva. (2022)
  • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon og det skal betales full avgiftssats.
  • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjon utgjør 80 % eller mer av total areal
  • Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.
  • Dersom energiuttaket brukes av andre enn den nettleieavtalen er registrert på, må den virksomheten som mener seg berettiget til reduksjon/fritak selv søke refusjon hos Skattedirektoratet.  Unntaksvis kan kunde innrømmes forholdsmessig fordeling ved å innlevere egenerklæring til Arva AS
  • Dersom virksomheten er registrert med feil næringskode må kunden selv kontakte Brønnøysundregisteret.
  • Tilbakebetaling/etterfakturering av forbruksavgift følger normal foreldelsesfrist på 3 år fra betalingsfrist
  • Det er kundens plikt å dokumentere at alle vilkårene for å få fritak er oppfylt før de faktureres uten avgift eller med redusert avgiftssats. Dette kan gjøres via egenerklæringsskjema.
  • Det er kundens plikt å melde umiddelbart til Troms Kraft Nett om forhold som endrer rettigheter til reduksjon/fritak fra forbruksavgift.
  • I henhold til Skattedirektoratets skriv "Avgift på elektrisk kraft 2016" skal all dokumentasjon fornyes hvert år.
   • Dette betyr at samtlige virksomheter med reduksjon/fritak fra forbruksavgift hvert år må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget.  I tillegg må virksomheter som endrer forhold som ikke gir rett til reduksjon/fritak for forbruksavgift, melde dette umiddelbart til Troms Kraft Nett.
 • Enkelte anlegg kan ha rett på fullt fritak, bl.a. veksthusnæring, bedrifter i godkjente energieffektiviseringsprogram, bedrifter som driver med kjemisk produksjon
 • I spesielle tilfeller vil Skattedirektoratet måtte avgi vedtak i forhold til avgiftsfritak.