Standardavtaler

Vilkår og avtaler for nettleie og tilknytning

Arva benytter standardavtaler utarbeidet av Energi Norge og representanter for Forbrukertilsynet og Elklagenemnda. Avtalene ble sist revidert per 16. desember 2020.

 

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder- Bokmål

Standardvilkår for nettleige og tilknytning for forbrukar - Nynorsk

 

Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder (benytt lenker over for å laste ned avtalene) regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm har du godtatt vilkårene i nettleieavtalen. Avtale om tilknytning må inngås før et anlegg kobles til vårt strømnett.

 

Standardvilkårene av 16.12.2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. Oppdatert avtale gjelder fra 1.2.2021.  


Avtalene kan lastes ned, i ett og samme dokument, fra lenke i teksten over.

 

Elklagenemda er klageinstans ved tvister om avtalene.

   

Tilgang til måleren

Arva eier måleren og det måle- og kommunikasjonsutstyr vi har plassert i ditt anlegg for å sikre toveis kommunikasjon med måleren. Vi har ansvar for at måleren til enhver tid virker slik den skal og måler riktig mengde forbruk. Som alt annet utstyr har måleren en viss levetid og må byttes ut etter en tid. Vi følger de krav som settes til stikkprøvekontroller m.m. jfr Justervesenet. 

 

Arva, ved Det Lokale Eltilsyn (DLE), gjennomfører også tilsyn for å kontrollere private anlegg. Da er det viktig at du gir oss tilgang til rommet der måleren står. I nettleievilkårene står dette beskrevet som at nettselskap "skal ha uhindret tilgang".  Vi kontakter deg alltid i forkant av besøk for å avtale tidspunkt. En person over 18 år må være tilstede ved kontroll eller arbeid utført inne i boligen.

 

Noen ganger blir strømmen borte

Nettselskapet kan ikke garantere at du alltid har strøm. Selv om vår jobb er å sørge for strøm til din bolig, hender det at vi må koble ut strømmen på grunn av vedlikehold eller utbedring. I tillegg kan vær, vind og andre forhold forårsake uventede strømbrudd. Når uhellet første er ute eller vi må koble ut strømmen, jobber vi alltid, så raskt som våre krav til sikkerhet tillater det, for at du skal få strømmen snarest mulig tilbake.

 

Dersom strøm er din eneste varmekilde, eller du er avhengig av strøm på grunn av dyrehold, maskiner eller andre ting, anbefaler vi deg å gå til anskaffelse av en alternativ strømkilde som for eksempel et aggregat. Nettselskapet vil alltid forsøke å utbedre feil så hurtig som mulig, men hensynet til montørenes sikkerhet vil alltid være viktigst. 

Kunder som har vært uten strøm i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. En slik kompensasjon gjøres opp etterskuddsvis.